การจัดการผลผลิตสดจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

บรรยายโดยคุณพงศ์ชนัน ลีลาอภินันท์ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด
งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา