การอภิปรายคณะเรื่อง การค้ายุคใหม่

วีดีโอ การอภิปรายคณะ เรื่อง การค้ายุคใหม่ ดำเนินรายการโดย คุณเปรม ณ สงขลา

  • “มุมมองการค้ายุคใหม่กับ LOGISTICS” โดย คุณสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
  • “การค้ายุคใหม่ส่งเสริมการส่งออกอย่างไร” โดย คุณจัรรชินบุษย์  ชื่นอารมณ์
  • “การค้ายุคใหม่ในเชิงธุรกิจ” โดย คุณชฎิล นิ่มนวล

บรรยายในงานสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552