แอนแทรคโนส

การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว โดยเริ่มควบคุมตั้งแต่ในแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณของเชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนส เพื่อส่งผลให้การจัดการโรคแอนแทรคโนสหลังการเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จัดทำโดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว