มาตรฐานอาหารปลอดภัย

บทบาทของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารในยุคปัจจุบัน โดยเริ่มตรวจสอบตั้งแต่ในแปลงปลูก หรือในสวนส้มโอ โดยใช้ระบบมาตรฐาน GAP, GlobalGap และ HACCP