การเกี่ยวข้าวและการดูแลรักษา

วีดีโอชุด เมื่อข้าวเหลืองอร่าม (ตอนที่ 1) การเกี่ยวข้าวและการดูแลรักษา

จัดทำโดย : สำนักงานจัดการอาหารแห่งอาเซี่ยน
ภาพอาจไม่ชัดเจนและกระตุกในบางตอน เนื่องจากเป็นไฟล์ที่เก็บไว้นานแล้ว