พยากรณ์ หมอนทอง

การวัดความแก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบไม่ทำลายด้วยความแข็งแรงก้านผลและความถี่เสียง โดยใช้สมการที่สามารถนำมาใช้ประเมินความแก่ของผลทุเรียน ซึ่งในที่นี้คือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนได้จากการวัดความแข็งแรงก้านและความถี่ธรรมชาติของเสียงเคาะผล โดยไม่ทำลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลทุเรียน

ดาวน์โหลดวีดีโอ