เครื่องเกี่ยวนวดข้าวสายพันธุ์ไทย

การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องเกี่ยวนวดข้าวสมรรถนะสูง ดำเนินการโดยการศึกษาชิ้นส่วนและปัจจัยต่างๆ ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่มีผลต่อความสูญเสียในการเก็บเกี่ยว เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเครื่องต้นแบบ ทำให้มีความสูญเสียในการเก็บเกี่ยวไม่เกินร้อยละ 2 ตามเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้สามารถลดความสูญเสียลงได้ปีละประมาณ 6,800 ล้านบาท

ดาวน์โหลดวีดีโอ