เมล็ดพันธุ์คุณภาพ

การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกขนาดเล็กที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในระดับศูนย์ข้าวชุมชน สามารถใช้งานได้สะดวก ตลอดจนสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และมีราคาไม่แพง

ดาวน์โหลดวีดีโอ