คัดขนาด เพิ่มมูลค่า

การพัฒนาเครื่องคัดขนาดถั่วลิสงเมล็ดโตแบบตะแกรงทรงกระบอกหมุน เพื่อพัฒนาให้มีเงื่อนไขการทำงานที่สามารถคัดขนาดถั่วลิสงเมล็ดโต โดยมีอัตราการทำงานและความแม่นยำในการคัดขนาดที่ดี ส่งผลให้ประหยัดเวลาและแรงงานคนที่ใช้ในการคัดแยก

ดาวน์โหลดวีดีโอ