เงาะสด ขนสวย

ปัญหาที่สำคัญของผลเงาะภายหลังการเก็บเกี่ยวคือการเหี่ยวของขนและการเกิดสีน้ำตาลบริเวณปลายขน การเกิดสีน้ำตาลของขนเงาะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องทำให้มีอายุการวางจำหน่ายไม่เกิน 2 – 3 วัน หรือไม่เกิน 1 สัปดาห์ในห้องเย็น จึงทำการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเงาะหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับการส่งออก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะให้ยาวนานขึ้น

ดาวน์โหลดวีดีโอ