มะละกอดิบเส้น

นวัตกรรมใหม่ในการผลิตมะละกอดิบเส้น มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และรองรับกับการบริโภคมะละกอเส้นตัดแต่งภายในประเทศ เพิ่มความสะดวกสบายในการบริโภค โดยมีการจัดจำหน่ายในภัตตาคาร ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ตลอดจนตลาดสดหรือแม้แต่หาบเร่ริมถนน

ดาวน์โหลดวีดีโอ