สวยนาน

การปรับปรุงและพัฒนาน้ำยาปักแจกันที่สามารถยืดอายุการใช้งานของดอกหน้าวัว โดยนำน้ำยาไปใช้ระหว่างการขนส่ง เพื่อให้ดอกไม้มีคุณภาพดี สามารถยืดอายุการใช้งานได้นาน เหมาะต่อการขนส่งไปจำหน่ายที่ตลาดปลายทางที่อยู่ไกลออกไปได้

ดาวน์โหลดวีดีโอ