การจัดการคุณภาพผลิตผลสดในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก

การบรรยายรับเชิญเรื่อง “การจัดการคุณภาพผลิตผลสดในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก” โดย คุณไพชยนต์ เอื้อทวีกุล ประธานกรรมการ บริษัทสวิฟท์ จำกัด ในการประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น