การลดความชื้นข้าวเปลือก

วีดีโอ ชุด เมื่อข้าวเหลืองอร่าม (ตอนที่ 2) การลดความชื้นข้าวเปลือก

จัดทำโดย : สำนักงานจัดการอาหารแห่งอาเซี่ยน
ความยาวประมาณ 12 นาที
ภาพอาจไม่ชัดเจนและกระตุกในบางตอน เนื่องจากเป็นไฟล์ที่เก็บไว้นานแล้ว