ผลไม้ในถาดโฟม

วีดีโอ เรื่อง ผลไม้ในถาดโฟม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค โดยศึกษาถึงการยืดอายุการวางจำหน่ายของผลไม้สดตัดแต่ง